logo potápač POTÁPAČské centrum CMAS
DIVING CENTER KOŠICE
Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques
Stredisko firmy
BEFO
==========

Hlavná stránka

Potápačské kurzy

Potápačské práce

Predaj potápačského výstroja a kompresorov

Komisný predaj

Požičiavanie potápačského výstroja

Plnenie fliaš (aj paintballových) stlačeným vzduchom

Servis potápačského výstroja

Barokomora

Cestovná agentúra BEFOtour

Potápačské safari v Egypte

Doprava

Fotogalérie

Kontaktné informácie==========

Ponuka potápačských prác

  1. Hľadanie a vyzdvihovanie potopených predmetov
  2. Oprava, montáž a demontaž rôznych zariadení a objektov pod vodou
  3. Revízie a kladenie káblov, vodovodného, plynového a ropovodného potrubia cez vodné diela a toky. Výkresovú dokumentáciu je možné dodať v systéme AUTOCAD, s možnosťou ďaľšieho spracovania na počítači
  4. Následná úprava narušenosti ochrannej vrstvy nad káblami a potrubím pod vodou
  5. Revízie hrádzi, hatí a vodných uzáverov za plného stavu vody
  6. Čistenie vtokových a odberových objektov a prahov pred priehradami
  7. Odbery vzoriek sedimentu dna, práce s odsávacím zariadením
  8. Mapovanie profilu dna a podobné práce
  9. V prípade dostatočnej viditeľnosti fotodokumentáciu požadovaných objektov pod vodou (prípadne videozáznam)
Aj v takýchto priestoroch sa robia potápačské práce 1
Aj v takýchto priestoroch sa robia potápačské práce 1
Aj v takýchto priestoroch sa robia potápačské práce 2
Aj v takýchto priestoroch sa robia potápačské práce 2
Aj v takýchto priestoroch sa robia potápačské práce 3
Aj v takýchto priestoroch sa robia potápačské práce 3

Naše referencie:

VSŽ Košice, U.S. Steel Košice, TRANSGAS, Elektráreň Vojany, SPP Košice, Chemlon Humenné, Povodie Bodrogu a Hornádu, Tepláreň Košice, Slovenské telekomunikácie, VVaK Košice š.p. OZ Bardejov, ...